Possible Automation Co.,Ltd.

 
 

ภาพ นายชุมพล เรืองจุติโพธิ์พาน (หรือปัจจุบัน ณธีพัฒน์ เรืองจุติชัยภัทร กรรมการผู้จัดการบริษัท พอสซิเบิ้ล ออโตเมชั่น จำกัด) เมื่อเกือบ 20 ปีมาแล้ว ครั้นเมื่อศึกษาในชั้นมัธยมปีที่ 5 กำลังถวายรายงานและอธิบายหน้าพระพักตร์ ถึงการทำงานของเครื่องที่ได้ประดิฐษ์ขึ้น แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องอัตโนมัติที่นายชุมพลได้ออกแบบ เขียนโปรแกรมและควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ (โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในสมัยนั้นคือ CPU 80286 ความเร็ว 12MHz แรม 1 MB HDD 80MB และใช้ภาษาเบสิกบน DOS ในการเขียนโปรแกรม) พระองค์ทรงสนพระทัยและทรงตรัสซักถามถึงการทำงานโดยละเอียด เป็นเวลาร่วม 30 นาที และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานกระแสรับสั่งชมเชยในความสามารถ ยังความปลาบปลื้มแก่นายชุมพลอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นปนิฐานอันแน่วแน่ในการมุ่งมั่นศึกษาและทำงานในปัจจุบัน

ภาพแห่งความภูมิใจ

ENTER SITE Home.html